Programa de millora de competències en matèria de contractació pública


Ja ha completat el 0% d'aquesta enquesta
0%
100%

Inscripcions tancades.

Podeu deixar les vostres dades si voleu rebre més informació.

Moltes gràcies.

Barcelona 6, 14, 20 i 27 de novembre i 4 de desembre de 2018

Torre Jussana | Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 30, 08035 Barcelona.  Plànol

 

Introdueix les teves dades per fer la teva sol·licitud de plaça*  Nom:

*  Cognoms:

* DNI:

*  Correu electrònic:

*  Telèfon:

*

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l’informem que La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social (en endavant, La Confederació), amb domicili a efectes de notificacions a Via Laietana, 54, 1r. pis, 08003 Barcelona, CIF G-61336244 i inscrita al Registre Laboral amb el núm. de inscripció 977900009, serà la responsable de tractament de les dades que voluntàriament vostè fa constar en aquest formulari amb la finalitat gestionar la seva participació i assistència a l’activitat descrita en aquest formulari, així com de les imatges que individual o conjuntament es prenguin en el decurs de l’esdeveniment amb la finalitat de fer-ne difusió a qualsevol dels actius de comunicació actuals i/o futurs de La Confederació.  Aquestes dades tindran caràcter confidencial i només seran tractades en el termes i finalitats establerts en aquest avís legal.Seleccioni les que corresponguin

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb La Confederació per les finalitats consentides exposades anteriorment.  

Així mateix, podrà exercir els dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat i dret a no ser objecte de decisions individualitzades, adreçant-se per escrit a La Confederació, mitjançant correu postal o correu electrònic a la següent adreça [info@laconfederacio.org]. I en el cas que consideri que el tractament no s’ajusti a al marc legal actualment vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través de la seva pàgina web: www.aepd.es.

Gràcies.